סדר יום


סדר יום

 

שיעור ראשון

8:00-8:50

שיעור שני

8:50-9:40

הפסקת אוכל

9:40-9:55

הפסקה

9:55-10:15

שיעור שלישי

10:15-11:00

שיעור רביעי

11:00-11:45

הפסקה

11:45-12:00

שיעור חמישי

12:00-12:45

שיעור שישי

12:45-13:30

הפסקה

13:30-13:40

שיעור שביעי

13:40-14:25

שיעור שמיני

14:25-15:10