לומדים מרחוקלכל תלמידי ומורי בית הספר מייל ארגוני. הלמידה מרחוק מתנהלת דרך גוגל קלאסרום. לכל מורה כיתה וירטואלית בגוגל קלאסרום לפי כיתות ומקצועות. 
בנוסף, 
מצורף קישור ובו פירוט האתרים להם אנו מנויים:


קישור עם הסבר כניסה לעשר אצבעות: