תמונות‏ > ‏

נשק וסע

החל מחודש נובמבר הפעלנו את פרויקט נשק וסע.

           ü      מטרת הפרוייקט הינה שמירה על בטיחות הילדים בעת הורדתם מהרכבים בהגיעם בבוקר לבית הספר.

ü      הפרוייקט הינו באחריות ההנהגה ההורית בסיוע בית הספר.

ü      בשבוע הראשון לפרוייקט נציגי ההנהגה ההורית מכל הכיתות השתתפו בתורנות, ולאחריהם החל הסבב בין הכיתות.

     בכל סבב חצי מהכיתה ישתתף, והחצי השני יהיה כונן למקרה שמישהו לא יוכל להגיע. חשוב לציין כיבאחריות ההורה התורן למצוא לו מחליף ולעדכן את נציג ההנהגה      ההורית האחראי על הסבב.

     במידה וידוע לך מראש על בעיה ביום התורנות נא דאגו למחליף מבעוד מועד.
     אחרי שנסיים סבב ראשון בכל בית הספר עם מחצית מתלמידי הכיתה, נעשה סבב שני עם מחצית מהתלמיד שטרם השתתפו.

ü      אנו שוקלים לצ'פר את תלמידי הכיתות שבהן כל ההורים יופיעו לתורנות ביום בו הם אמורים להופיע – בתקווה שנצ'פר את כל תלמידי בית הספר, לכן נא השתדלו לא להרוס לילדים שלנו J.

ü      אנא מכם גלו אחריות אישית לצורך הצלחת הפרויקט, שכן הוא נועד לשמור על בטיחות ילדינו שמסתכנים מאוד בכל פעם שיורדים מהרכב בגלל חניות כפולות ועבירות תנועה נוספות.

 

 

הערות ספציפיות לתורנות:

 

v      החלוקה לתורנות היא שמית פר תלמיד – בכל יום 2 הורים תורנים.

v      על אחד מהורי התלמיד להתייצב בתאריך התורנות בשעה 07:25 בבית הספר, לקחת אפוד כתום מהשומר (או מעיל סערה ביום גשוםולמלא טופס ביטוח לאומי ( למקרה תאונה חס וחלילה) – נא לחתום על הטופס לפני צאתכם לתורנות.

v      התורנות היא בין השעות 08:10- 07:30

v      בשיטת נשק וסע על ההורים לעצור במפרץ העצירה המסומן בירוק, כשהמטרה היא לעצור לצורך הורדת התלמיד, אך גם במהירות על מנת לתת מקום לבאים אחרי בתור.
על התורנים לסייע לילדים היורדים מהרכבים – לרדת מהרכב והוציא את תיק בית הספר מהרכב, כל זאת כשההורה של הילד יישאר ברכ וימשיך בנסיעה ללא הפרעה לתנועה.
שימו לב כי הורדת הילד מהרכב היא בכיוון המדרכה ולא בכיוון הכביש. 
נא הקפידו להכנס למפרץ העצירה בסמוך למדרכה, אחד אחרי השני ללא עצירה בחנייה כפולה. אם נקפיד על הכללים, כל עצירה והורדת של תלמיד לא אמורה לקחת יותר משניות בודדות.