אודות‏ > ‏

לשם מה? (חזון)

מטרת העל של ביה"ס היא לטפח ילדים אכפתיים לסביבתם, בעלי ידע ומיומנויות רגשיות וקוגניטיביות, עם מוטיבציה פנימית ללמידה.

ביה"ס  ישאף לטפח את היכולת של תלמידיו לשתף פעולה עם עמיתיהם ולעבוד בצוות למען השגת מטרות לימודיות וחברתיות. התקשורת בביה"ס תתבסס על דיאלוג והקשבה. תוכנית הלימודים תדגיש ותטפח את כישורי החשיבה של הילדים ותשאף לאתגר את הילדים תוך הכרה בייחודיות של כל אחד מהם.

עקרונות חינוכיים מובילים:
תרבות של מוטיבציה פנימית ללמידה.
—חדשנות פדגוגית.
—למידה מעמיקה לשם הבנה.
—מודעות (עצמית, חברתית וסביבתית).
—מעורבות אוטונומית- לימודית וחברתית.
—יצירתיות ושיתופיות.
—אינטימיות ואהבה.
—עשיית הטוב.