אודות‏ > ‏

לשם מה? (חזון)

מטרת העל של בית הספר היא לטפח ילדים אכפתיים לסביבתם, בעלי ידע ומיומנויות רגשיות וקוגניטיביות, עם מוטיבציה פנימית ללמידה.

    בית הספר שואף לטפח את היכולת של תלמידיו לשתף פעולה עם עמיתיהם ולעבוד בצוות למען        השגת מטרות לימודיות וחברתיות. התקשורת בבית הספר תתבסס על דיאלוג והקשבה. תוכנית     הלימודים תדגיש ותטפח את כישורי החשיבה של הילדים ותשאף לאתגר את הילדים תוך הכרה        בייחודיות של כל אחד מהם. בוגר בית הספר ידע להכיר בחוזקותיו ובמיומנויותיו הייחודיות.

    העקרונות החינוכיים המובילים אותנו:

הציר  ערכי- חברתי הוא הציר המוביל את העשייה הבית ספרית: דגש על תחושת שייכות כתנאי ללמידה, נתינה לקהילה, חינוך לאחריות ויוזמה למען הקהילה.  
למידת חקר הכוללת שילוב תקשוב.
הוראה דיפרנציאלית המותאמת ליכולת של כל תלמיד ותלמידה.
לומד/ת בעל/ת מכוונות עצמית הלומדים באחריות אישית.